Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy zasłynął w świecie bogatą treścią, kultem i pięknem.
Jako ikona uobecnia i przedstawia Matkę Bolesną, Dzieciątko Jezus
i dwóch Archaniołów,
którzy trzymają narzędzia męki.
Maryja, przerażone Dziecię tuli do serca, patrząc na nas, jako Matka Kościoła, wskazuje dłonią Drogę
i nieustanną pomoc.
Jezus trzymając dłoń, gubi pantofelek przeżywając niepokój. Barwy obrazu przemawiają złotem, fioletem, zielenią i czerwienią.
To symbole królewskości, wiary, nadziei i miłości. To, co Ewangelia ogłasza słowem, ikona uobecnia
i przedstawia kolorami, by w Duchu Świętym przeżyć to spotkanie.
Nieustanna nowenna jest to nabożeństwo zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej lub prywatnej modlitwie przed obrazem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w obranym dniu tygodnia, którego celem jest
dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7]
[Strona główna]
Matka Boża Nieustającej Pomocy
Nowenna do Matki Bożej Nieustajacej Pomocy