Nabożeństwo do Matki Bożej
Królowej świata
(za misjonarzy)

P. Maryjo, Królowo Świata, Matko ludzkości
i Matko każdego z nas, która patrzysz
z miłością na swoje królestwo,
W. Prosimy Cie, abyś strzegła i ochraniała tych wszystkich, którzy poszli w świat głosić Ewangelię Twego Syna.
P. Tym, którzy śpieszą do winnicy Twego Syna o poranku życia, i tym, którzy przybywają jako robotnicy ostatniej godziny,
W. Prosimy Cię, bądź hojną nagrodą.
P. Tym, którzy tęsknią za ojczystym chlebem i ojczystą ziemią,
W. Prosiy Cie, bądź najczulszą Matką.
P. Tym, którzy swe trudy i samotność ofiarują o rozproszenie mroków grzechu i niewiary,
W. Prosimy Cię, bądź światłem
i natchnieniem.
P. Tym, którzy upadają w znoju,
W. Prosimy Cię, bądź promieniem łaski.
P. Tym, którzy cierpią, a może
i w męczeństwie oddają życię za wiarę,

W. Prosimy Cię, bądź Gwiazdą Zaranną.
P. Tym, którzy dobrowolnie przyjmują
sposób życia czarnych i żółtych braci,
W. Prosimy Cię, bądź wspomożeniem
i wytrwaniem.
P. Tym, którzy wyrwani z wielkiego ucisku, stają przed Królem Wieków i wyciągają spracowane ręce,
W. Prosimy Cię, bądź Bramą Niebieską.
P. Tym wszystkim, którzy jako ludzie dobrej woli, szukają prawdziwego pokoju i dobra,
W. Prosimy Cię, bądź Królową Pokoju.
P. O Maryjo, Królowo Apostołów, Matko ludzkości i Matko nasza,
W. Wyjednaj u Syna swego wszelkie łaski, jakich potrzebują pracownicy w winnicy Pańskiej, którzy idą poprzez kraje i wieki, zatroskani o to, aby wszyscy nasi bracia stali się przyjaciółmi Boga i dziedzicami Jego królestwa. Amen.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7]
[Strona główna]