Modlitwa rzymska II

O Matko Nieustającej Pomocy, pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko,
tak jak je przedstawia Twój cudowny obraz
w chwili, gdy Je przyciskasz do serca.
O tak jakżebym i ja chciał trzymać się silnie moimi niegodnymi rękami Twojej potężnej prawicy.
Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy, nie proszę za sobą, lecz za braćmi
i siostrami moimi, którzy tutaj są zebrani wraz ze mną przed Twoim cudownym obrazem, proszę za całym kościołem
świętym i za całą nieszczęśliwą ludzkością.
Wejrzyj, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących, popatrz jak ciężkie są nasze czasy. Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu.
Obecna godzina jest Twoją godziną.
Więc okaż nam się Matką, spiesz co prędzej z pomocą Swoją w Tej naszej Potrzebie.
Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze,
a zwłaszcza w godzinę śmierci. Amen.
Antyfonia Kościelna

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.
(Z Brewiarza)

Modlitwa za chorego . . . .

Matko Boska Nieustającej Pomocy,
Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę.
Poleć mu także chorego, za którego dzisiaj
w pokorze modlę się do Ciebie.
Rzeknij tylko słowo, a chory wróci
do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski.
Chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa,
aby nam to drogie życie zachował.
Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7]
[Strona główna]