Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

Modlitwa Rzymska I

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją.
Nie liczę na własne zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją
niezrównaną miłość macierzyńaką.
Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela
i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę.
Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: NIeustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę
i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca
o Współodkupicielko, zaklinam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona,
jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszystkich owoców
Odkupienia.
Ty wiesz, że skarby te zostały złożone
w Twoje ręce, abyś je nam rozdzieliła.
Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko,
u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje Miłosierdzie przez całą wieczność Amen.

Wspólne błagania

A teraz o Maryjo, uslysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie:
Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
za płaczących, abyś im łzy otarła,
za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
za biednych i potrzebujących,
abyś ich wspomagała,
za błądzących,
abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7]
[Strona główna]